Už s nami môžete cvičiť aj doma!

Online predaj BEE ACTIVE tréningov je spustený.

  Pre vás doma, ktorí s nami nemajú možnosť cvičiť naživo, máme skvelú správu: spúšťame predaj BEE ACTIVE tréningov ONLINE! 3 super tréningy v trvaní 60 minút – každý iný, každý s inou trénerkou, všetky originálne: PEVNÉ TELO s Lexi, LATINOFIT s Lenkou, FLEXI s Ejkou. Vyber si, kedy potrebuješ čo a cvič s nami.

  Vybrať si môžete: 

  • 1 tréning podľa vlastného výberu – za 4 €
  • všetky 3 tréningy za 9,90 €. 

  Tvoríme komunitu aktívnych a pohyb milujúcich ľudí. Úprimne vás chceme podporiť na vašej pohybovej ceste alebo v novoročných predstavzatia. Aby ste vytrvali, prístup k video tréningom dávame na 3 mesiace. Cvičiť ich môžete opakovať a postupne si sťažovať. Dajte nám vedieť, aké to bolo!

  Nákup cez rezervačný systém na našom webe www.actiwoowo.sk – v časti Produkty. Je potrebné si vytvoriť klientske konto a hodiť zvolený produkt do košíka. V prípade nejasností píšte správu tu alebo na actiwoowo@gmail.com.

  Dostupné priamo tu:

   Many of you do not have the opportunity to practice live with us. We have great news: we are launching the sale of BEE ACTIVE trainings ONLINE! 3 super trainings lasting 60 minutes – each different, each with a different trainer, all original: STRONG BODY with Lexi, LATINOFIT with Lenka, FLEXI with Ejka. Choose the one best for you, whenever & wherever you are.  Share with us, how it was!

   You can choose:

   • 1 training of your choice – for €4
   • all 3 training sessions for €9.90.

   Our intention is to create a community of active and movement-loving women. In addition, we sincerely want to support your way (maybe new 2024 way) – that is way an access to video trainings for 3 months. You can repeat them and step by step make them harder.

   For purchase use booking system on our website www.actiwoowo.sk – in part Products. It is necessary to create a client account and put the selected product in the basket. In case of questions, write a message here or email: actiwoowo@gmail.com.

   Available to buy here: