MULTISPORT DESATORO

10 pravidiel používania MultiSport karty

  1.     MultiSport kartou sa rozumie PLASTOVÁ KARTA alebo jej VIRTUÁLNA podoba v mobilnej aplikácii My MultiSport.
  2.     MultiSport karta je neprenosná. Uplatniť ju môže LEN OSOBA, NA KTOREJ MENO JE KARTA VYSTAVENÁ.
  3.     Držiteľ MultiSport karty je povinný sa preukázať OSOBNÝM DOKLADOM pri jej predložení. Nečakajte na vyzvanie recepčnej či trénerky, urobte tak automaticky pre urýchlenie procesu.  
  4.     MultiSport karta nesmie byť sprístupnená iným osobám, ani byť požičiavaná.
  5.     Záujem o uplatnenie MultiSport karty je potrebné NAHLÁSIŤ VOPRED PRI REGISTRÁCII – v rezervačnom systéme, v kolónke Poznámka.
  6.     Žiadame vás prísť v dostatočnom predstihu a odkliknúť MultiSport kartu ešte PRED ZAČATÍM tréningu/tanečnej hodiny. V opačnom prípade je povinná úhrada v hotovosti pri vstupe na sálu. Spätne, v nasledujúci deň sa Multisport karta použiť nedá.
  7.     Kartu MultiSport môžete využívať na 1 vstup do jedného zariadenia denne. Ak ste už v daný deň MultiSport kartu použili, nesnažte sa uplatniť ju opakovane u nás. Naše aktivity nie sú zaradené v zozname bonusových. Multisportom by to bolo považované za NEOPRÁVNENÝ VSTUP a sme povinní im ho nahlásiť.
  8.     Pri pokuse o zneužitie MultiSport karty si vyhradzujeme viac právo o ZAMEDZENIE TEJTO MOŽNOSTI na naše tréningy a tanečné hodiny do budúcna.
  9.     MultiSport kartu nie je možné použiť na kurz alebo camp. Je použiteľná iba na jednorazový vstup na tréning či tanečnú hodinu.
  10.   Držiteľ MultiSport karty je povinný mať u seba po celý čas návštevy zariadenia, t.j. vo svojej dispozícii (nenechávať na recepcii, v kaviarni, pohodenú v šatni atď.).